Poduka za korištenje tiflotehničkih pomagala

Vi ste ovdje: www.tifloglobus.hr > Tiflotehnička poduka

 

Tiflotehničkim pomagalom označavamo sva posebno izrađena ili prilagođena sredstva i pomagala kojima se koriste slijepe i visoko slabovidne osobe pri različitim aktivnostima, a za čije je izvođenje inače potreban vid. Zadaća tiflotehničkog pomagala je da vizualni sadržaj prezentira u taktilnu ili zvučnu informaciju.

Tiflotehnička pomagala dijele se na slijedeće skupine:

 • pomagala za orijentaciju i samostalno kretanje
 • računalna pomagala za slijepe i slabovidne
 • pomagala za pisanje, umnožavanje i tiskanje na brajici
 • pomagala za čitanje teksta na crnom tisku i digitalizaciju teksta
 • pomagala za brajevo i zvučno izdavaštvo
 • pomagala za računanje i reljefno crtanje
 • pomagala za snimanje i reprodukciju govora
 • pomagala za telefoniranje i komunikaciju
 • pomagala za dom i kućanstvo
 • pomagala za sport i slobodno vrijeme
 • optička i druga pomagala za visoko slabovidne
 • ostala pomagala u školi i na radnom mjestu

Pravilno rukovanje i učinkovita primjena svih mogućnosti tiflotehničkog pomagala osigurava visok stupanj samostalnosti slijepe i slabovidne osobe. Također, smanjuje kvarove i produžuje vijek trajanja pomagala.

Što obuhvaćaju programi poduke?

Programi poduke tiflotehničkog opismenjavanja obuhvaćaju osposobljavanje pojedinca ili grupe za pravilno rukovanje i učinkovito korištenje svih mogućnosti pojedinog pomagala. Podukom su obuhvaćena sva tiflotehnička pomagala dostupna na hrvatskom tržištu.

Trajanje poduke odvija se od 20 do 40 sati, a ovisi o vrsti pomagala i predznanju kandidata.

Poduku tiflotehničkog opismenjavanja možemo organizirati i voditi Online – putem internetske veze i odgovarajućeg programa. U tom slučaju, kandidat mora poznavati osnove rada na računalu.

Da biste ugovorili poduku tiflotehničkog opismenjavanja, kontaktirajte nas telefonom, porukom elektroničke pošte ili obrasca za narudžbu.

Tiflotehničko opismenjavanje 1

Nastavni plan "Tiflotehničko opismenjavanje 1" obuhvaća osposobljavanje kandidata za rad s brajičnim retcima i elektroničkim brajičnim bilježnicama / organizatorima.

Preuzimanje:

 • [download id=”5″ format=”4″]
 • Tiflotehničko opismenjavanje 1 (BRL dokument)

Napomena:
Sve dokumente i datoteke s ove web stranice možete besplatno preuzeti na svoje računalo. Da biste ih mogli preuzeti, prijavite se. Ako ste novi, besplatno se registrirajte.

Prijavljivanjem za preuzimanje, web-lokaciju štitimo od internet robota i programa za automatsko preuzimanje sadržaja.