Brajično opismenjavanje

Vi ste ovdje: www.tifloglobus.hr / Tiflotehnička poduka

 

Brajevo pismo je reljefno pismo za slijepe. Tvorac brajevog pisma je francuz Louis Braille. Da biste naučili više o Louis Brailleu, preuzmite dokument:

 • [download id=”6″ format=”4″]
 • [download id=”7″ format=”4″]

Bilješka: BRL dokument je oblik brajevog elektroničkog dokumenta. Da biste mogli čitati BRL dokument, morate imati brajev uređaj (brajev redak / brajev zaslon, brajevu elektroničku bilježnicu i sl.).

Što obuhvaća program “Brajično opismenjavanje”?

Program poduke obuhvaća pet modula:

 1. Osnove hrvatske brajice
 2. Literarno brajevo pismo
 3. Računalna brajica, 6-točkica
 4. Računalna brajica, 8-točkica
 5. Brajev kratkopis

Moduli su usmjereni na stjecanje praktičnih znanja i vještina pisanja i čitanja. Za svaki modul polaže se pismeni ispit i usmeni ispit u brzom te lijepom i izražajnom čitanju.

Program rada

Program rada brajičnog opismenjavanja nastao je na osnovu našeg iskustva tijekom održanih radionica i individualne poduke kandidata. Budući da kandidati mogu biti različite životne dobi, sposobnosti i predznanja, kontaktirajte nas da bismo ga prilagodili Vašim potrebama.

 • [download id=”8″ format=”4″]

Da biste ugovorili poduku iz brajičnog opismenjavanja, kontaktirajte nas telefonom, porukom elektroničke pošte ili putem obrasca za narudžbu.

Nastavni plan za sve module programa

Detaljni pregled modula i mogućnost prijenosa datoteka na vaše računalo možete dobiti klikom na vezu.

Modul 1 – Osnove hrvatske brajice

Ciljevi modula

Modul 1 – Osnove hrvatske brajice, traži od kandidata da dokaže sposobnost čitanja i pisanja osnovnih znakova hrvatske brajice radi stvaranja malih dokumenata, bilježaka, školskih uradaka, telefonskih imenika, adresara i sl.

Kandidat treba biti sposoban:

 • Prepoznati brajevo pismo, tvorbu brajevog znaka i biti svjestan važnosti brajevog pisma u školovanju slijepih.
 • Savladati čitanje.
 • Savladati pisanje pomoću brajevog stroja.
 • Naučiti mala i velika slova hrvatske brajeve abecede.
 • Naučiti arapske i rimske brojeve.
 • Naučiti pravopisne znakove, te osnovne matematičke i posebne znakove.
 • Primijeniti znakove za isticanje teksta.
 • Primijeniti različite vrste oblikovanja teksta i kreirati male dokumente.

Kandidati mogu biti:

 • Djeca vrtićke i predškolske dobi
 • Učenici nižih razreda osnovne škole
 • Kasnije osljepljele osobe
 • Roditelji, prosvjetni radnici, defektolozi i pojedinci koji žele naučiti brajevo pismo.

Preuzimanje:

 • [download id=”14″ format=”4″]
 • [download id=”12″ format=”4″]
 • Syllabus 1 – Modul 1 (BRL dokument)

Modul 2 – Literarno brajevo pismo

Ciljevi modula

Modul 2 – Literarno brajevo pismo, traži od kandidata poznavanje brajevog sustava, da dokaže sposobnost brzog, lijepog i izražajnog čitanja i kreiranje velikih dokumenata, seminarskih radova i stručnih dokumenata.

Kandidat treba biti sposoban:

 • Poznavati Hrvatski standard brajevog pisma.
 • Poznavati tvorbu brajevog sustava i podjelu znakova brajice.
 • Savladati brzo te lijepo i izražajno čitanje.
 • Koristiti brajevu tablicu, elektroničku brajevu bilježnicu i brajev tiskač za pisanje brajevog pisma.
 • Pisati brajicom stručne radove.
 • Stvoriti velike dokumente profesionalnog izgleda.

Kandidati mogu biti:

 • Kandidati s uspješno položenim prvim modulom
 • Učenici viših razreda osnovne škole
 • Učenici srednjih škola
 • Studenti
 • Defektolozi, stručni radnici i pojedinci koji žele dobro savladati brajevo pismo

Preuzimanje:

 • [download id=”13″ format=”4″]
 • Syllabus 1 – Modul 2 (BRL dokument)

Modul 3 – Računalna brajica, 6-točkica

Modul 4 – Računalna brajica, 8-točkica

Modul 5 – Brajev kratkopis


Napomena:
Sve dokumente i datoteke s ove web stranice možete besplatno preuzeti na svoje računalo. Da biste ih mogli preuzeti, prijavite se. Ako ste novi, besplatno se registrirajte.

Prijavljivanjem za preuzimanje, web-lokaciju štitimo od internet robota i programa za automatsko preuzimanje sadržaja.