Opći podaci

TIFLO GLOBUS d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju
Valenta Morandinija 17
HR-40000 Čakovec
Hrvatska / Croatia (HR)

MBRG: 02844338
OIB: 88059180814
EORI broj: HR88059180814

Poslovni račun:
IBAN: HR7623400091116043613
BIC(SWIFT: PBZGHR2X
otvoren u Privredna banka Zagreb d.d., Valenta Morandinija 37, Hr-40000 Čakovec

TIFLO GLOBUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju
Valenta Morandinija 17, 40000 Čakovec, Hrvatska
Trgovački sud u Varaždinu: Tt-12/270-2
MBS: 070100327
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna plaćen u cijelosti
Članovi uprave: Otilija Sobočan otilija.sobocan @tifloglobus.hr

Navigacija