Elektronički uređaji za čitanje i pisanje na Brailleovom pismu

Odaberite vrstu elektroničkog brajičnog uređaja:

1. Elektronički uređaji za čitanje i pisanje na Brailleovom pismu – brajične bilježnice

Slika brajične bilježnice ESYS24

Brajična bilježnica je malo prijenosno računalo tj. elektronički uređaj za pisanje i čitanje digitalnih dokumenata, brajični zaslon i brajični čitač e-knjiga. Posjeduje memorijsku karticu za pohranu dokumenata, program za uređivanje teksta i više korisničkih aplikacija.

2. Elektronički uređaji za čitanje na Brailleovom pismu – brajični zasloni

Slika brajičnog zaslona Focus 40 Blue Wireless

Brajični zaslon je elektronički uređaj koji se povezuje s čitačem zaslona da bi na Brailleevom pismu prikazao sadržaj ekrana računala. Budući da sadržaj prikazuje u jednom retku – redak po redak, mnogi ovaj uređaj iz tog razloga zovu još i brajični redak.

3. Brajično računalo

Slika brajičnog računala Esytime Evolution

Nova generacija brajičnog uređaja za čitanje i pisanje! On je istovremeno brajični uređaj za pisanje, brajično računalo i brajični zaslon sve kao jedan kompaktan i autonoman uređaj.

Hvala i dođite nam opet!

Navigacija