Reklamacije

Reklamacije proizvoda priznaju se samo uz predočeni račun i jamstveni list kao jedini dokaz kupnje. Slipovi kartica i slične potvrde ne mogu zamijeniti račun. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda zbog nedostataka ili skrivenih mana, najprije nas kontaktirajte na telefon/faks: 040 492285 ili na e-poštu: info@tifloglobus.hr, a zatim proizvod pošaljite na adresu: Tiflo globus d.o.o., Ulica Kralja Tomislava 7, 40000 Čakovec.

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.) možete poslati na e-mail adresu: info@tifloglobus.hr na telefax: 040 492285 ili podnijeti u poslovnom prostoru na adresi: Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 7.

Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Izjava o privatnosti podataka: Podaci koji se šalju služe za obradu zahtjeva
u skladu s uvjetima Zaštite privatnosti, tvrtka Tiflo globus d.o.o. ih neće pohranjivati i koristiti u druge svrhe.

Sva prava kupca na reklamacije opisana su u Uvjetima poslovanja.