Pravo na tiflotehničko pomagalo

Vi ste ovdje: www.tifloglobus.hr >> Ugovorni subjekt HZZO-a za isporuku ortopedskih i drugih pomagala

 

TIFLO GLOBUS d.o.o. je ugovorni subjekt za isporuku ortopedskih i drugih pomagala osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala (“Narodne novine” br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12., 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13., 129/13., 136/13., 141/13., 154/13., 11/14., 12/14., 22/14., 34/14.,45/14.,54/14. i 59/14. ) propisuju se uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba HZZO-a iz obveznog zdravstvenog osiguranja, između ostalih, na tiflotehnička i očna pomagala.

Osigurana osoba, pravo na pomagala koja su utvrđena popisom pomagala, ostvaruje prema medicinskoj indikaciji, a u pravilu na osnovi prijedloga i preporuke odnosno ispunjenja odgovarajuće tiskanice od strane liječnika specijaliste određene specijalnosti, odnosno ugovorne zdravstvene ustanove te odgovarajuće medicinske dokumentacije.

Očna i tiflotehnička pomagala propisuje u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom nadležni doktor specijalist oftalmolog na potvrdi o očnim i tiflotehničkim pomagalima.

Osigurana osoba potvrdu o očnim i tiflotehničkim pomagalima dostavlja u područni ured Zavoda, odnosno u ispostavu područnog ureda Zavoda, gdje opravdanost propisanog pomagala na teret sredstava Zavoda utvrđuje ovlašteni doktor ili ovlašteni radnik Zavoda ovisno o vrsti propisanog pomagala, te se ujedno potvrdi o pomagalima dodjeljuje broj potvrde.

Popis pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika, za svako pojedino pomagalo sadrži podatke i upute za ostvarenje određenog prava.

Osigurane osobe kojima je oštrina vida na oba oka 0,05% ili manja (slijepe osobe) imaju pravo na sljedeća tiflotehnička pomagala: