Dozvola za promet na malo medicinskim proizvodima

Dozvola se odnosi na prodaju tiflotehničkih i medicinskih proizvoda na malo.

Naziv nositelja dozvole: TIFLO GLOBUS d.o.o.
Sjedište: 40000 Čakovec, Kalnička 37
Vrsta dozvole: Medicinski proizvodi na malo
Datum rješenja: 01.10.2014.
Klasa zaprimanja: UP/I-530-01/14-05/98
Ur. broj rješenja: 381-13-07/183-14-04
Prodajno mjesto / Mjesto proizvodnje: 40000 Čakovec, Ulica kralja Tomislava 7
Adresa internetske stranice: https://www.tifloglobus.hr

Dozvolu izdala:
HALMED – Agencija za lijekove i medicinske proizvode
Promet, proizvodnja i inspekcija
www.almp.hr

Opširnije…