Pomagala za skeniranje i programska oprema za pretvorbu teksta

Ovdje se nalaze skeneri i kamere za raspoznavanje tiskanih materijala i računalni programi za pretvorbu u tekstualne formate pristupačne za čitanje i uređivanje.


iRead Now A4 (10mpx)

iRead Now – sustav za skeniranje s kamerom
Format: max. A4

HT kamera skenira knjigu i sadržaj prikazuje na zaslonu računala

iRead Now A3

iRead Now – sustav za skeniranje s kamerom
Format: max. A3

HT kamera skenira časopis i sadržaj prikazuje na zaslonu računala

Komplet kamera PEARL i OCR program OpenBook

Slika kamere PERL i logo programa OpenBook

Komplet čine prijenosna sklopiva kamera PEARL i OCR program OpenBook, računalni program za skeniranje, raspoznavanje, čitanje naglas i uvečani prikaz teksta.
Format: max. A4

Kamera PEARL

PEARL je sklopiva kamera za skeniranje dokumenata.

OCR Program OpenBook

Program za skeniranje (OCR), čitanje dokumenata naglas, uvećavanje teksta za Slika prozora programa OpenBook prikazuje sadržaj knjige koji je poskenirala kamera PERL slabovidne, uređivanje teksta, fotokopiranje, spremanje u pristupačne formate (tekst, zvučni zapis, DAISY knjigu)…

Stolni skener i OCR program ABBYY FineReader 14

Slika skenera i programa FineReader

Komplet čine kvalitetan skener (Canon, HP ili Epson – po izboru kupca) i ABBYY FineReader 14, računalni program za raspoznavanje tiskanih, skeniranih, foto i PDF dokumenata te program za pretvorbu u formate pogodne za uređivanje i čitanje pomoću čitača zaslona.

ABBYY FineReader 14 Standard

Logo programa ABBYY FineReader 14

OCR računalni program za raspoznavanje tiskanih, skeniranih, foto i PDF dokumenata te program za pretvorbu u tekstualne formate pogodne za uređivanje i čitanje. Program je pristupačan korisnicima čitača zaslona.

FineReader 14 je sada kompletna aplikacija za OCR, kao i za “rad s PDF dokumentima” (uređivanje, pretvorba, kreiranje, dodavanje potpisa, umetanje komentara, ispunjavanje formi…) te za “usporedbu više verzija istog dokumenta” (npr. usporedba skena s originalom dokumenta u Wordu).

Hvala i dođite nam opet!

Navigacija