Brailleevo pismo – brajevo pismo – brajica

Brailleevo pismo – brajevo pismo – brajica – pismo za slijepe jest reljefno točkasto pismo. Za tvorbu znakova brajice koristi se šest točkica, s pomoću kojih se mogu dobiti 63 znaka. Točkice se označavaju brojevima od jedan do šest.

Znak od svih šest točkica zove se šestotočka. On je pravokutna oblika, visok tri, a širok dvije točkice. Šestotočka se okomito može podijeliti na dvije okomice (vertikale), a vodoravno na tri vodoravnice (horizontale). Lijeva okomica sastoji se od točkica 1, 2 i 3, a desna od točkica 4, 5 i 6; gornja vodoravnica sastoji se od točkica 1 i 4, srednja od točkica 2 i 5, a donja od točkica 3 i 6. Šestotočka se upotrebljava ispred nekih znakova kada stoje samostalno kao znak za orijentaciju.

Samostalno su prepoznatljiva trideset i dva znaka, a trideset i jedan znak može se prepoznati samo uz koji drugi znak ili eliminacijom s pomoću pravila o upotrebi znakova brajice.

Znak koji se sastoji od točkica jedne šestotočke jest jednostavan znak. Zbog nedovoljna broja jednostavnih znakova koriste se u brajici i složeni znakovi koji se dobivaju kombinacijom dvaju ili više jednostavnih znakova.

Velika su slova složeni znakovi koji se sastoje od malih slova i predznaka (točkice 4 i 6). Za više velikih slova upotrebljava se poseban predznak (točkice 4 i 5).

Tri glasa koji nemaju u latinici posebne znakove, nego se pišu složenim slovima (dvoslovima): dž, lj, nj, u brajici imaju posebne znakove, a pisanje složenim slovima dopušta se samo onda kada je to nužno te radi isticanja posebnosti latinice.

Za pisanje arapskih brojeva upotrebljava se predznak za arapske brojeve (točkice 3, 4, 5 i 6) te znakovi prve skupine (prvih deset slova latinske abecede) koji služe kao znamenke.

Za pisanje rimskih brojeva na brajici koriste se odgovarajuća velika slova.

Brajica je dosad najraširenije i najpraktičnije pismo kojim se služe slijepi. Iako neka tehnološka rješenja zamjenjuju ili dopunjuju funkciju brajice, ne mogu je potpuno zamijeniti. Zato ona ima golemo značenje za obrazovanje i uopće u životu slijepih.

Za socijalizaciju slijepih i za podizanje njihova duhovnog potencijala pismenost ima presudno značenje.

Izvor: Osnove hrvatske brajice, Zagreb, 1995.

Vidite također…

Navigacija