Razmišljanja o brajici (brajevo pismo)

Vi ste ovdje: www.tifloglobus.hr / Izdavaštvo

 

Slijepi su kroz brajevo pismo dobili i dostojanstvo, slobodu, neovisnost i – koliko samo sati neusporediva duhovnog užitka.

Pedro Zurita (Španjolska)

Čitanje je, kao dio pismenosti, vještina koja je preduvjet samostalnom radu i cjeloživotnom učenju. O uspjehu u čitanju i pisanju ovisi u velikoj mjeri uspjeh u školi, jer su vještine čitanja, pisanja i računanja temeljne vještine za stjecanje znanja.

Slijepe i visokoslabovidne osobe mogu biti pismene, a to nije malo. Brajica je nezamjenjiva u stjecanju pismenosti slijepih i visokoslabovidnih; između ostaloga, i zato što je pisana informacija potpunija i pouzdanija od izgovorene.

Ante Baković, prof. (Zagreb)

 

Citirane rečenice prof. Bakovića, ali i vlastito iskustvo, upućuju na sljedeće:

  1. Čitanje je vještina, dakle uči se, stječe i razvija stalnim prakticiranjem kao i svaka druga vještina;
  2. Čitanje je dio pismenosti i u tom smislu preduvjet samostalnom radu i cjeloživotnom učenju; dakle što više čitamo, za očekivati je da ćemo biti i pismeniji;
  3. Uspjeh u školi u velikoj mjeri ovisi o čitanju i pisanju; ali ne i samo u školi, već i na poslu pa i u svakodnevnom životu;
  4. Slijepi i visokoslabovidni svoju pismenost mogu unaprjeđivati koristeći se u čitanju i pisanju brajicom, jer je brajica nezamjenjiva u stjecanju pismenosti slijepih i visokoslabovidnih.

Antun Kovač, prof. (Zagreb)

Vidite također…